BlumenPlaceholder

Det obe ufem Bergli

Det obe ufem Bergli

Stoht e bruuni heidelidum

Det obe ufem Bergli

Stoht e bruuni Chue.Diridumdee, diridumdee

Heidelidum, ‘s het’s niemer gseh

Diridumdee, diridumdee

Heidelidum dum dum.Vater, i wott go tanze

Und ha-n-i au kei heidelidum

Vater, i wott go tanze

Und ha-n-i ou kei SchueDiridumdee ...I legge Vaters Schlerpe a

Und tanze mit em heidelidum

I legge Vaters Schlerpe a

Und tanze fröhli zue.Diridumdee …