BlumenPlaceholder

Am Himmel schynt ds Stärndli

Am Himmel schynt ds Stärndli
Äs dunklet ja scho
O Liebgott im Himmel
Lass d'Ängeli cho

O Liebgott im Himmel
Lass d'Ängeli cho.

I gange ids Bettli
Dir Stärndli guet Nacht
Dr Liebgott im Himmel
Und ds Ängeli wacht

Dr Liebgott im Himmel
Und ds Ängeli wacht.

Text / Melodie: J. Spühler-Suter